วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2555

เรื่อง แนะนำตนเอง

ประวัติ
ชื่อ นางสาววิไลพร
นามสกุล ทับทิมเมือง
ชื่อเล่น แป๋ม
การศึกษา
ประสบการณ์
งานอดิเรก